בונים להם עתיד!בסופו של תהליך, הוכח כי השקל של התורם שווה פי ארבע,
כי במקום לתת בו עזרה נקודתית ולהמתין לקריסה הבאה,
שיקמנו את המשפחה.

(שלומית קאפח, מנכ"ל)
                                                                                      

 
גם אני בונה להם עתיד!